Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania badań rtg, na podstawie art. 6 i 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, w tym w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu tych danych osobowych, prawo do usunięcia danych (o ile ma to zastosowanie) oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla wykonania zleconego badania rtg. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych x-ray pracowni rtg w Karczewie.
Karczew, ul. Otwocka 28 (budynek Przychodni Rejonowej)
Szanowni Pacjenci, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma x-ray pracownia rtg Agnieszka Biniszewska-Spyra z siedzibą w Karczewie 05-480, ul. Otwocka 28.
Administrator danych osobowych: Agnieszka Biniszewska-Spyra tel: 606 88 42 16 e-mail: pracownia_rtg_karczew@o2.pl