Karczew, ul. Otwocka 28 (budynek Przychodni Rejonowej)
Lp.
Rodzaj badania
Cena
Badania rtg ogólnodiagnostyczne
Zdjęcie rtg czaszki a-p
Zdjęcie rtg czaszki boczne
Zdjęcie rtg nosogardła
Zdjęcie rtg zatok przynosowych
Zdjęcie rtg stawów skroniowo-żuchwowych
Zdjęcie rtg kości nosowej
40,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
1
2
3
4
5
6
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego a-p
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego boczne
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego czynnościowe
Zdjęcie rtg stawu barkowego a-p
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
7
8
9
10
Zdjęcie rtg stawu barkowego osiowe
Zdjęcie rtg łopatki a-p
Zdjęcie rtg łopatkibok
Zdjęcie rtg kości ramiennej a-p
Zdjęcie rtg kości ramiennej bok
Zdjęcie rtg stawu łokciowego a-p
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
11
12
13
14
15
16
Zdjęcie rtg stawu łokciowego bok
Zdjęcie rtg kości przedramienia a-p
Zdjęcie rtg przedramienia bok
Zdjęcie rtg nadgarstka a-p
Zdjęcie rtg nadgarstka bok
Zdjęcie rtg ręki a-p
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
17
18
19
20
21
22
Zdjęcie rtg ręki bok
Zdjęcie rtg palca a-p
Zdjęcie rtg palca bok
Zdjęcie rtg ręki wiek kostny
Zdjęcie rtg klatki piersiowej a-p
Zdjęcie rtg klatki piersiowej boczne
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
23
24
25
26
27
28
Zdjęcie rtg żeber skośne
Zdjęcie rtg obojczyka
Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego a-p
Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego boczne
Zdjęcie rtg przeglądowe jamy brzusznej
Zdjęcie rtg kręgosłupa na stojąco (na skoliozę)
40,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
29
30
31
32
33
34
Zdjęcie rtg kręgosłupa lędzwiowego a-p
Zdjęcie rtg kręgosłupa lędzwiowego boczne
Zdjęcie rtg kkości krzyżowej a-p
Zdjęcie rtg kości krzyżowej boczne
Zdjęcie rtg kości ogonowej boczne
Zdjęcie rtg stawów krzyżowo-biodrowych a-p
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
35
36
37
38
39
40
Zdjęcie rtg stawów krzyżowo-biodrowych skośne
Zdjęcie rtg stawu biodrowego a-p
Zdjęcie rtg stawu biodrowego osiowe
Zdjęcie rtg miednicy a-p
Zdjęcie rtg kości udowej a-p
Zdjęcie rtg kości udowej bok
40,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
41
42
43
44
45
46
Zdjęcie rtg stawu kolanowego a-p
Zdjęcie rtg stawu kolanowego bok
Zdjęcie rtg rzepki osiowe
Zdjęcie rtg kości podudzia a-p
Zdjęcie rtg kości podudzia bok
Zdjęcie rtg stawu skokowego a-p
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
47
48
49
50
51
52
Zdjęcie rtg stawu skokowego bok
Zdjęcie rtg kości piętowej boczne
Zdjęcie rtg stopy a-p
Zapis badania rtg – cyfrowy na płycie CD
40,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
0,00 zł
53
54
55
57
Badania rtg stomatologiczne
Zdjęcie rtg zęba
Zapis badania rtg – cyfrowy na płycie CD
40,00 zł
0,00 zł
58
59
Cennik usług w x-ray pracowni rtg